Vui lòng điền vào mẫu liên hệ, chúng tôi sớm liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc có thể liên hệ trực tiếp tại

Doha 2 Hotel

  • Địa chỉ: 2/3 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: +84335569797
  • Email: dohahotel2@gmail.com