Đưa đón sân bay

Đặt phòng Online

Khách sạn Doha có dịch vụ đưa/đón sân bay, phục vụ đưa đón khách hội họp, tham quan và du lịch các địa danh nổi tiếng trong nội thành Thành phố Hồ Chính và các tỉnh/thành theo yêu cầu. Đối với dịch vụ đón sân bay, quý khách vui lòng cung cấp chi tiết chuyến bay, số hiệu chuyến bay và thời gian đến (theo lịch trình) cho Doha ngay sau khi quý khách đặt phòng tại Khách sạn Doha.
Xin lưu ý rằng Tài xế Doha sẽ gặp quý khách ở cột số 15 ga đến quốc tế (cột B-10 ga đến trong nước) bên ngoài tiền sảnh. Hãy gọi điện cho Doha hoặc email (sử dụng Wi-Fi miễn phí tại sân bay) để thông báo cho Doha về sự hiện diện của quý vị tại cột số 15 và B-10 để chúng tôi có thể đón và đưa quý khách đến khách sạn. Liên hệ với Doha số: ‪+84335569797‬ - Viber - Line - Zalo - Wechat hoặc email: dohahotel.vn@gmail.com


Doha hotel has airport shuttle service, meeting services, sightseeing tours of famous landmarks in Ho Chi Minh City and other provinces / cities at your request. For airport pick-up service, please provide your flight details, flight number and arrival time (scheduled) to Doha as soon as you book your room at Doha Hotel. Please note that the Doha Driver will meet you in the international number 15 column (domestic B-10) outside the lobby. Call Doha or email (use the free Wi-Fi at the airport) to notify Doha of your presence at columns 15 and B-10 so we can pick up and drop you off from the airport to the Doha hotel. Contact Doha at: +84335569797 - Viber - Line - Zalo - Wechat or email: dohahotel.vn@gmail.com
 

По запросу отель Doha предоставляет трансфер от / до аэропорта, а также трансфер до знаменитых достопримечательностей Хошимина и других провинций / городов. Чтобы забрать вас из аэропорта, укажите данные вашего рейса, номер рейса и время прибытия (по расписанию) в Доху, как только вы забронируете номер в отеле Doha.
Обратите внимание, что водитель в Дохе встретит вас в колонке 15 за пределами вестибюля международного прибытия (колонка B-10 за пределами вестибюля внутреннего прибытия). Позвоните в Доху или по электронной почте (используйте бесплатный Wi-Fi в аэропорту), чтобы уведомить Доху о вашем присутствии в колонках 15 и B-10, чтобы водитель мог отвезти вас из аэропорта в отель Дохи. , Свяжитесь с Дохой по телефону: +84335569797 - Viber - Line - Zalo - Wechat или по электронной почте: dohahotel.vn@gmail.com

多哈酒店提供机场接送服务,与合作伙伴的商务旅行以及前往胡志明市和其他着名省/市的班车服务。 如需在机场接机,请在多哈预订房间时提供飞往多哈的航班信息,航班号和抵达时间(预定)。
请注意,多哈司机将在国际大堂外的第15栏(国内大堂外的B-10)与您见面。 拨打多哈或电子邮件(使用免费机场Wi-Fi)通知多哈您在第15和B-10栏的存在,以便司机带您从机场前往多哈酒店。 联系多哈:+84335569797  -  Viber  -  Line  -  Zalo  - 微信或电子邮件:dohahotel.vn@gmail.com